Puheterapia on kuntoutusmuoto, jonka tarkoituksena on auttaa kieli- tai puhehäiriöistä lasta tai aikuista poistamalla, lieventämällä ja/tai ehkäisemällä kielen ja puheen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ongelmia. Puheterapiassa kuntoutetaan myös syömis- ja nielemistoimintoja sekä äänentuottoa.

Puheterapiaa voi antaa puheterapeutin koulutuksen saanut henkilö, jolla on Valviran myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna ammattihenkilönä.

Puheterapia on hyvän kuntoutuskäytännön mukaista ja perustuu tarvittavaan erityisosaamiseen. Puheterapeutin käyttämät menetelmä perustuvat vakiintuneeseen ja kokemusperäisesti perusteltuun tietoon tai tieteelliseen vaikuttavuustietoon. Puheterapiaan sisältyy asiakkaan läheisten sekä lähiyhteisöjen ohjaus ja tukeminen.

Laajemmin tietoa puheterapiasta löydät esimerkiksi Suomen Puheterapeuttiliiton sivuilta: www.puheterapeuttiliitto.fi