Hei! Olen Hanni Angelaho!

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta, Logopedian koulutusohjelmasta vuonna 1990. Samana vuonna sain päätökseen myös musiikkiterapeutin kolmivuotisen täydennyskoulutusohjelman Sibelius-Akatemiassa. Valviran laillistamispäätös puheterapeutin ammattiin on päivätty 14.3.1995.

Työskentelyotteeni on vuorovaikutuspainotteinen. Tavoitteenani on tuoda ammatillinen osaamiseni yhteiseksi hyödyksi asikasta ja tämän lähiympäristöä kunnioittaen ja yhteistyöhön kutsuen.

Työkokemus:

 • Vantaan kaupungin Kehitysvammahuolto ja terveykeskus,
 • HUS / Lasten ja nuorten sairaala, (perheosasto ja autismiosasto)
 • yksityisenä ammatinharjoittajana vuodesta 1992 lähtien.

Koulutus:

 • Työn ohessa olen kouluttautunut jatkuvasti lisä- ja täydennyskoulutuksin neurologian, oraalimotoriikan, AAC-menetelmien, vuorovaikutuksen sekä kieli- ja puhehäiriöiden alueilla.
 • Vuonna 2014 suoritin GAS-arviointimenetelmäkoulutuksen syventämään tavoitteellista kuntoutustyötä. KELA edellyttää maksamassaan kuntoutuksessa GAS-tavoitteiden laatimista yhdessä kuntoutujan ja lähiympäristön kanssa 1.1.2019 alkaen.
 • Voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyön koulutus v. 2018.
 • Tällä hetkellä olen erikoistumassa työnohjaajaksi.

Asiakastyön lisäksi:

 • olen ollut työryhmän jäsenenä kirjoittamassa kirjaa: Jaettu ilo - Autistisen lapsen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin kehittäminen (Hakala, Hyrkkö, Manninen, Oesch, Salo, Siikanen, 2001)
 • olen osallistunut Autismiliiton 2-vuotiseen projektiin Autistisen lapsen varhaiskuntoutuksen kehittämiseksi (2005-2006).

Nykyinen työnkuva

Työskentelen itsenäisenä ammatinharjoittajana ja asiakkainani on pääsääntöisesti alle kouluikäisiä ja kouluikäisiä, vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvia lapsia ja nuoria.

Vahvinta osaamisaluettani ovat

 • varhaiskuntoutus
 • vuorovaikutuksen haasteet (autismin kirjo),
 • puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät (AAC) osana kuntoutusta,
 • kielelliset erityisvaikeudet (Dysfasia),
 • äännevirheet

Toimin KELAn palveluntuottajana Helsingin, Vantaan ja Järvenpään alueilla. Terapiakäynnit mahdollisia myös muiden kuntien alueille. Teen pääsääntöisesti kuntoutusta asiakaskäynteinä päiväkoteihin ja kouluihin, koska se mahdollistaa parhaiten yhteistyön asiakkaan arkiympäristön kanssa. Terapia, vanhempien ohjaus ja tutkimuskäynnit on mahdollista toteuttaa myös toimitilassani, osoite: Käpylänkuja 3 (LH 2), 00610 Helsinki

Jatkan KELAn palveluntuottajana (1.1.2019->)

Lisätietoa Kelan tarjoamista etuuksista:

www.kela.fi > yhteystiedot > palvelunumerot
www.kela.fi > yhteystiedot > palvelu- ja asiointipisteet
www.kela.fi > Miten haet kuntoutukseen
Kelan terapioiden palvelukuvaus