Hei! Olen Hanni Angelaho!

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta, Logopedian koulutusohjelmasta vuonna 1990. Samana vuonna sain päätökseen myös musiikkiterapeutin kolmivuotisen täydennyskoulutusohjelman Sibelius-Akatemiassa. Valviran laillistamispäätös puheterapeutin ammattiin on päivätty 14.3.1995.

Työskentelyotteeni on vuorovaikutuspainotteinen. Tavoitteenani on tuoda ammatillinen osaamiseni yhteiseksi hyödyksi asikasta ja tämän lähiympäristöä kunnioittaen ja yhteistyöhön kutsuen.

Työkokemus:

 • Vantaan kaupungin Kehitysvammahuolto ja terveykeskus,
 • HUS / Lasten ja nuorten sairaala, (perheosasto ja autismiosasto)
 • yksityisenä ammatinharjoittajana vuodesta 1992 lähtien.
 • Helsingin Kehitysvammapoliklinikka (50 % työaika) 5/2020 – 10/ 2022

Koulutus:

 • Työn ohessa olen kouluttautunut jatkuvasti lisä- ja täydennyskoulutuksin neurologian, oraalimotoriikan, AAC-menetelmien, vuorovaikutuksen sekä kieli- ja puhehäiriöiden alueilla.
 • Vuonna 2014 suoritin GAS-arviointimenetelmäkoulutuksen syventämään tavoitteellista kuntoutustyötä. KELA edellyttää maksamassaan kuntoutuksessa GAS-tavoitteiden laatimista yhdessä kuntoutujan ja lähiympäristön kanssa 1.1.2019 alkaen.
 • Voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyön koulutus v. 2018.
 • Olen valmistunut voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi 04/2021.

Asiakastyön lisäksi:

 • olen ollut työryhmän jäsenenä kirjoittamassa kirjaa: Jaettu ilo - Autistisen lapsen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin kehittäminen (Hakala, Hyrkkö, Manninen, Oesch, Salo, Siikanen, 2001)
 • olen osallistunut Autismiliiton 2-vuotiseen projektiin Autistisen lapsen varhaiskuntoutuksen kehittämiseksi (2005-2006).

Nykyinen työnkuva

Olen itsenäinen ammatinharjoittaja ja työskentelen sekä puheterapeuttina että työnohjaajana.

Puheterapia:

 • Toimin KELAn vaativan lääkinällisen kuntoutuksen yksilöterapian palveluntuottajana Pirkanmaalla, erityisesti sen eteläisellä alueella (Akaa, Valkeakoski).
 • Sopimus KELAn keskisen vakuutuspiirin kanssa 1.1.2021 alkaen, jatkuen uudelle sopimuskaudelle 1.1.2023 eteenpäin.
 • Asiakkaita myös kunnan tai erityissairaanhoidon maksusitoumuksella
 • Toteutan kuntoutusta koti-, päiväkoti- ja koulukäynteinä, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön asiakkaan arkiympäristön kanssa.
 • Terapiakielenä on suomi, ohjaus mahdollista myös englanniksi.
 • Vahvinta osaamisaluettani ovat:
  • varhaiskuntoutus
  • vuorovaikutuksen haasteet (autismin kirjo),
  • puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät (AAC) osana kuntoutusta,
  • kielelliset erityisvaikeudet (Dysfasia),
  • äännevirheet
  • Rettin oireythymä
 • AAC- keinoista (puhetta tukevat ja korvaavat keinot) käytän aktiivisesti sekä tukiviittomia että kuvakommunikaatiota (irtokuvat, toimintataulut, kansiot), digitaaliset apuvälineet ja niiden kommunikaatiosisällöt ovat tulleet varsin laajasti tutuiksi (tabletti, tietokone, katseohjaus)
 • Asiakastilanne: voit tarkistaa ajantasaisen tiedon Yhteystiedot-sivulta.

Työnohjaus:

 • Työnohjausta tarjoan sekä Pirkanmaalla että pääkaupunkiseudulla.
 • Ohjaukseen soveltuva tila toistaiseksi ainoastaan Helsingissä (ks. Yhtesytiedot), muutoin ojaus toteutuu ohjattavan omissa tai erikseen sovittavissa tiloissa.

Lisätietoa Kelan tarjoamista etuuksista:

www.kela.fi > yhteystiedot > palvelunumerot
www.kela.fi > yhteystiedot > palvelu- ja asiointipisteet
www.kela.fi > Miten haet kuntoutukseen
Kelan terapioiden palvelukuvaus